Når har et selskap saklig behov for å gjøre en kredittvurdering?

Vurderer din virksomhet å ta i bruk kredittvurdering, men er usikker på om dere har lovhjemmel? Hva betyr det egentlig å ha lovhjemmel for å kunne gjøre en kredittvurdering? I denne artikkelen forklarer vi hva det betyr å ha lovhjemmel for kredittvurdering og hvorfor det er viktig.

Hva er kredittvurdering?

En kredittvurdering utleveres normalt som en score mellom 0-100 som gir en indikasjon på en person eller selskap sin kredittverdighet. Dette er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for virksomheter som ønsker å vurdere om de skal tilby et lån eller selge en vare eller tjeneste på kreditt. Tatt i bruk rett kan det bidra til å redusere risikoen for tap på kunder som ikke betaler og øke sannsynligheten for å få tilbakebetalt utestående gjeld. Du kan lese mer om hva en kredittvurdering er her.

Hva betyr det å ha saklig behov for kredittvurdering?

Et saklig behov gir foretak rett til å gjøre kredittvurderinger av personer og selskaper for å vurdere om de skal gi kreditt eller lån. Kredittvurdering reguleres hovedsakelig av kredittopplysningsloven, som gir føringer for behandling og utlevering av kredittopplysninger.

Når er kriterier for saklig behov oppfylt?

Foretak kan gjennomføre en kredittsjekk av sine kunder, enten det er personer eller foretak når de skal selge noe på kreditt. Eksempler på dette kan være i forbindelse med når kunden søker om lån, ved inngåelse av et abonnement, eller ved salg eller avtaler som vil medføre utstedelse av kreditt.

Gjenpartsplikt

Ved utlevering av kredittopplysninger om personer skal et gjenpartsbrev med opplysningene sendes vederlagsfritt til personen som har blitt kredittvurdert. Gjenpartsbrevet skal inneholde informasjon om opplysningene som har blitt utlevert og informasjon om hvilket selskap som gjennomførte kredittvurderingen, samt kontaktinformasjon til selskapet. 

Bislab sine systemer sørger for at gjenpartsbrevet automatisk blir sendt til korrekt mottaker etter at et selskap har gjennomført en kredittvurdering av en person.

Lurer du på hvordan din virksomhet kan ta i bruk kredittvurdering i dag? Ta kontakt med oss på hei@bislab.no for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.