KREDITTVURDERING

Kredittvurdering av privatpersoner og foretak

Våre kredittvurderingsmodeller baseres på en lang rekke offentlige og private datakilder som ved hjelp av algoritmer genererer en score for kredittevne og forslag til kredittgrense.

Kredittvurdering

Reduser risiko for tap på kunder som ikke betaler for seg

Gjør en kredittsjekk av dine person og selskapskunder for å redusere risikoen for tap på dårlige betalere ved salg på kreditt. Bislab sine kredittvurderingsmodeller er treffsikre, kan tilpasses og er enkle og ta i bruk med våre brukervennlige APIer.

Kredittvurdering av privatpersoner
Kredittvurdering av foretak
Utvidet beslutningsstøtte
Overvåkning av foretakskunder
Treffsikre modeller
Våre kredittvurderingsmodeller predikerer sannsynligheten for fremtidig mislighold og vil umiddelbart fange opp relevante endringer i risiko.
Tilpasset forslag til kredittgrense
Forslag til kredittgrense kan tilpasses hver enkelt kundes risikovillighet.
Robuste APIer
Våre APIer er enkle å ta i bruk og vi garanterer for meget høy oppetid.
PRODUKTER

Kredittvurdering av personer

Med kredittsjekk av personer vil man redusere risikoen for å si ja til personer som har en høy risiko for å ikke kunne betale for seg eller misligholde et lån. Scoren er et uttrykk for hvor sannsynlig det er at en person vil pådra seg betalingsanmerkninger eller tvangsordninger.

Kredittscore (0-100), karakter (A-E), anbefalt kredittgrense.
Ingen lock-in, betal for faktisk konsum. Gjenpartsbrev til kostpris + 10%.
Mulighet for skreddersydde policyregler og scorekort.

Kredittvurdering av foretak

Med kredittvurdering av foretak vil man redusere risikoen for å si ja til selskaper som har en høy risiko for å ikke kunne betale for seg eller misligholde et lån. Scoren er et uttrykk for hvor høy sannsynligheten er for at et foretak vil gå konkurs eller bli pålagt tvangsordninger.

Kredittscore (0-100), karakter (AAA-D), anbefalt kredittgrense.
Ingen lock-in, betal for faktisk konsum.
Kredittvurdering av ENK og nyoppstartede AS.
Mulighet for skreddersydde policyregler og scorekort.

Utvidet beslutningsstøtte på foretak og personer

Kredittvurdering gir ikke alltid nok informasjon for å ta en beslutning. Dette gjelder spesielt for vurderinger som gjøres av virksomheter i bank og inkassobransjen. Utvidet beslutningsstøtte løser dette problemet ved å tilby API endepunkter som inneholder langt mer detaljert data inkludert informasjon om eiendom, kjøretøy, tvangsordninger, frivillig og tvungen pant.

Alt i vanlig kredittvurdering.
40+ informasjonspunkter per foretak.
Mulighet for skreddersydd API endepunkt.

Overvåkning av foretak

Sørg for å holde alle data om dine kunder oppdatert og bli varslet om viktige endringer som kan påvirke deres kredittevne.

Kredittscore (0-100), karakter (AAA-D), anbefalt kredittgrense.
Hvilke variabler man ønsker overvåkning på settes i API kallet.
Returnerer gammel verdi, ny verdi og endring på 40+ variabler.
Mulighet for skreddersydd API endepunkt.
Prosess

Hvordan komme i gang med kredittvurdering fra Bislab?

1. Velg produkt og test

Velg datatjenestene du er interessert i og start utviklingen umiddelbart ved hjelp av vårt godt dokumenterte API.

2. Prat med oss

For å få tilgang til kredittvurderinger er virksomheten nødt til å ha et saklig behov for utlevering av opplysningene i forbindelse med vurdering av kredittevne. Vi kartlegger deres behov i samarbeid og finner ut av deres lovhjemmel.

Kartlegge behov
Bekrefte lovhjemmel

3. Kom i gang med utviklingen

Det tar kort tid å komme i gang med kredittvurdering fra Bislab. Våre priser er faste og transparente slik at dere slipper å bruke tid på forhandlinger.

1
Faste og transparente priser
2
Ingen bindingstid
Bislab

Hvorfor velge oss?

Rådata og API first

Vårt prinsipp om å integrere direkte med  rådata gir stor fleksibilitet i utviklingen av tilpassede løsninger. Vårt brukervennlige API sørger for raske og robuste integrasjoner.

Team i Norge

Med vår lokale tilstedeværelse leverer vi produkter som er tilpasset norske forhold. Ønsker om tilpasninger gjennomføres raskt og smidig i samarbeid med våre eksperter.

Ingen lock-in

For våre standardprodukter har vi faste og transparente priser uten bindingstid. Vi gjør det enkelt å kunne bytte fra en annen leverandør til oss.

Tilpassede løsninger

Vi utvikler skreddersydde løsninger med tilpassede intelligente algoritmer for å løse komplekse behov. Kredittgrensen i våre standardprodukter tilpasses kundens risikovillighet.

Moderne tech stack

Vi startet med blanke ark, uten legacy systemer, og har tatt i bruk ny, sikker og skalerbar teknologi som er rigget for fremtiden. Verktøy som LLM brukes for å tolke og klassifisere åpne data.

Personlig oppfølging

Samme kontaktperson følger opp kunden over tid for å sikre at spørsmål blir raskt besvart og at potensielle feil raskt blir rettet opp.

Bislab leverer kredittvurdering og smarte dataprodukter

Bislab er API first og sørger for at du og ditt team raskt kommer i gang med produktutviklingen. Bislab tilbyr en rekke standardiserte API produkter, samt skreddersydde løsninger til organisasjoner med komplekse systemer og behov. Book et møte for en hyggelig prat.

Kontakt oss