Selskapsportal

Nettportal for kredittvurdering av privatpersoner og foretak

Bislab er API first, men tilbyr også en enkel og sikker innlogget portal for brukere som ønsker å gjøre kredittsjekk av foretak og personer direkte i nettleseren.

Har du ikke bruker til selskapsportalen?
Kontakt oss på hei@bislab.no så hjelper vi deg med å komme i gang innen 12 timer.

Spørsmål og svar

Hvordan bruke resultatet fra en kredittsjekk?
Det er alltid foretaket selv som tar beslutningen om hvorvidt kreditt skal utstedes eller ikke. Resultatet fra en kredittsjekk leveres som en score fra 0-100, hvor 100 er best. Scoren gis også som en karakter som beskriver hvor kredittverdig personen eller foretaket er.

Foretak:
AAA = Meget høy kredittverdighet
AA = Høy kredittverdighet
A = Kredittverdig
B = Lav kredittverdighet
C = Meget lav kredittverdighet
D = Ikke kredittverdig
IR = Ingen Rating
AN = Nyoppstartet

Personer:
A = Meget høy kredittverdighet
B = Høy kredittverdighet
C = Kredittverdig
D = Lav kredittverdighet
E = Meget lav kredittverdighet
IR = Ingen Rating. Dette inkluderer blant annet personer som er under ulike former for økonomiske tvangsordninger, intet til utlegg, vergemål, ingen fast adresse osv.
PRODUKTER tilgjengelig i selskapsportalen

Kredittvurdering av personer

Med kredittsjekk av personer vil man redusere risikoen for å si ja til personer som har en høy risiko for å ikke kunne betale for seg eller misligholde et lån. Scoren er et uttrykk for hvor sannsynlig det er at en person vil pådra seg betalingsanmerkninger eller tvangsordninger.

Kredittscore (0-100), karakter (A-E), anbefalt kredittgrense.
Ingen lock-in, betal for faktisk konsum. Gjenpartsbrev til kostpris + 10%.

Kredittvurdering av foretak

Med kredittsjekk av foretak vil man redusere risikoen for å si ja til selskaper som har en høy risiko for å ikke kunne betale for seg eller misligholde et lån. Scoren er et uttrykk for hvor høy sannsynligheten er for at et foretak vil gå konkurs eller bli pålagt tvangsordninger.

Kredittscore (0-100), karakter (AAA-D), anbefalt kredittgrense.
Ingen lock-in, betal for faktisk konsum.
Kredittvurdering av ENK og nyoppstartede AS.