Forstå din kredittscore: En guide for privatpersoner

Denne artikkelen tar sikte på å gi deg som privatperson en grundig forståelse av hva en kredittvurdering er, hvordan den beregnes, og hvilken rolle den spiller i vurderingen virksomheter gjør ved innvilgelse av kreditt.

Hva er en kredittvurdering?

En kredittvurdering er en vurdering av sannsynligheten for at en person vil pådra seg en betalingsanmerkning. En kredittsjekk blir som regel utlevert som en kredittscore som representerer din kredittverdighet. Denne scoren er gjerne et tall mellom 0-100, hvor 100 er den beste scoren. En høy score indikerer til långiver at det er lav risiko å tilby deg et lån, noe som øker sjansene dine for å få godkjent et lån eller kjøp på kreditt, og kan resultere i bedre vilkår.

Når kan selskaper gjøre en kredittvurdering av meg?

Det er vanlig at selskaper, når de har et saklig behov, foretar en kredittsjekk av sine kunder. Det kan for eksempel være i forbindelse med søknad om lån, abonnement, eller ved handling på nett via faktura. Selskapet ønsker å gjøre en kredittvurdering for å redusere sjansen for at de selger varer eller tjenester på kreditt, eller innvilger lån, til personer som enten er insolvente eller som har høy sannsynlighet for å få problemer med å betale tilbake det de skylder.

Hvordan beregnes en kredittscore?

En kredittvurdering gjør en helhetlig vurdering av økonomien til en person, med mål om å gi en god prediksjon på sannsynligheten for at personen er en god betaler.

En kredittvurdering kan blant annet baseres på opplysninger slik som:

  • Inntekt og formue
  • Eierskap eiendom
  • Eierskap kjøretøy
  • Frivillig pant
  • Gjeldsordning
  • Utleggstrekk

Hva kan påvirke min kredittscore negativt?

Det viktigste er å unngå å havne i situasjoner som innebærer ulike former for tvangsordninger eller å pådra seg betalingsanmerkninger.

Andre faktorer som kan påvirke kredittscoren negativt er:

  • Ikke eierskap i fast eiendom
  • Lav og varierende inntekt
  • Høy gjeldsbelastning