Derfor bør håndverkere kredittvurdere sine kunder

Håndverksbransjen er en av de mest utsatte sektorene for økonomisk risiko. Høye konkursrater, få kunder med store avtaler, og lave marginer gjør at tap av betaling for prosjekter kan få fatale konsekvenser. Dette gjør det ekstra viktig å ha kontroll på kundens betalingsdyktighet før prosjektstart og underveis i prosjektet. Regelmessige kredittsjekker kan hjelpe håndverkere med å redusere kunderisikoen.

Håndverksbransjen: Høy konkursrisiko

Håndverksbransjen er kjent for sin høye konkursrate, og bygg- og anleggsnæringen hadde hele 27% av konkursene i Q1 2024. Dette skyldes en kombinasjon av økonomiske svingninger, sesongbasert etterspørsel, og høye forskuddsutlegg for materialer og arbeidskraft. En viktig faktor i denne sammenhengen er kundens betalingsdyktighet. Hvis en kunde ikke betaler for utført arbeid, kan det sette håndverksbedriften i en alvorlig økonomisk situasjon. Spesielt små og mellomstore håndverksbedrifter er sårbare for konkurs.

Få kunder og store avtaler med lave marginer

Håndverksbedrifter har ofte et begrenset antall kunder av en betydelig størrelse. Hvis en av disse kundene misligholder betalingen, kan det true hele bedriftens eksistens. I tillegg krever store prosjekter betydelige investeringer i forkant, som ytterligere øker den økonomiske risikoen. Videre er marginene i håndverksbransjen ofte lave, og dette betyr at selv små økonomiske tap kan få store konsekvenser. Når en kunde ikke betaler for det ferdigstilte arbeidet, står håndverkeren igjen med disse kostnadene uten inntekter til å dekke dem.

Kontroll på kundens betalingsdyktighet

For å unngå økonomiske fallgruver som følge av ubetalte regninger, er det avgjørende at håndverkere har god kontroll på kundens betalingsdyktighet. Kredittvurdering av kunder før prosjektstart og underveis i prosjektet er et effektivt verktøy for å redusere risikoen for ubetalte fakturaer. En kredittvurdering gir håndverkeren innsikt i kundens økonomiske situasjon, betalingshistorikk og generell kredittverdighet.

Drifti er en ledende leverandør av digitale fagsystemer i bygg- og anleggsbransjen. Kundene deres fakturerer i dag for over 4,1 milliarder NOK gjennom plattformen. For å sikre sluttkundens betalingsevne tilbyr de kredittvurdering som en tjeneste. 

"Det er et tøft marked med høye konkursrater og lite aktivitet. Vi i Drifti skal bidra til at flere håndverksbedrifter lykkes gjennom digitalisering, effektivisering og økt innsikt. Det er derfor viktig for oss å kunne tilby kredittsjekk for å redusere risiko for at våre kunder ikke får betalt for jobben de gjør.” - Eyolf Strømme-Svendsen, CPO i Drifti

Ved å gjennomføre en grundig kredittsjekk før inngåelse av en kontrakt, kan håndverkeren få en indikasjon på om kunden har evne og vilje til å betale. Dette kan gi mulighet til å sette inn nødvendige tiltak, som for eksempel å kreve forskuddsbetaling, sikre bankgarantier, eller til og med avstå fra å inngå avtale med risikable kunder. Underveis i prosjektet kan regelmessige kredittsjekker gi varsler om endringer i kundens økonomiske situasjon, slik at håndverkeren kan ta nødvendige grep i tide.