Hva er en kredittvurdering eller kredittscore?

En kredittvurdering utleveres normalt som en score mellom 0-100 som gir en indikasjon på en person eller et selskap sin kredittverdighet. Dette er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for virksomheter som ønsker å vurdere om de skal tilby et lån eller selge varer eller tjenester på kreditt.

Introduksjon

En kredittvurdering utleveres normalt som en score mellom 0-100 som gir en indikasjon på en person eller selskap sin kredittverdighet. Dette er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for virksomheter som ønsker å vurdere om de skal tilby et lån eller selge varer eller tjenester på kreditt.

Hvorfor gjøre kredittvurdering av kunder?

Det er mange ulike fordeler et selskap kan få ved å gjøre kredittvurdering av sine kunder:

  • Reduser risiko for tap: Ved å bruke kredittscore som en indikator på kredittverdighet vil dere redusere sannsynligheten for at dere selger på kreditt eller gir lån til selskaper eller personer som ikke evner å kunne betale tilbake eller betjene gjelden.
  • Unngå dårlige betalere: Det er dessverre mange foretak og personer som er under ulike former for tvangsordninger slik som tvungen gjeldsordning, tvangsforretninger i eiendom, utleggstrekk, personer med intet til utlegg eller selskaper som allerede er konkurs eller under konkursavvikling. Disse personene og selskapene burde normalt ikke få innvilget kreditt.
  • Effektivisering av prosesser: En kredittvurdering er en effektiv og rask måte å vurdere en ny kunde, og kan enkelt implementeres i selskapets systemer og kundeflyter ved hjelp av Bislab sitt brukervennlige API.

Kredittvurdering av foretak

Kredittvurdering av foretak innebærer en grundig evaluering av et foretaks økonomiske helse og evne til å oppfylle sine finansielle forpliktelser. Når en kredittopplysningsvirksomhet gjennomfører en slik vurdering, analyseres flere nøkkelfaktorer, eksempelvis; foretakets finansielle situasjon og historikk, gjeldsbelastning, betalingshistorikk, likviditet, pant, eiendeler, og markeds- og bransjevilkår. 

Denne omfattende analysen resulterer i en kredittscore, som gir en indikasjon på foretakets kredittverdighet. Kredittscoren er et tall mellom 0-100. En høy score tyder på lav risiko for mislighold, mens en lav score indikerer at foretaket kan ha finansielle utfordringer.

I Norge evalueres enkeltpersonforetak som privatpersoner siden innehaverens økonomi er så tett knyttet til foretakets økonomiske situasjon. Dette medfører at det blir sendt et gjenpartsbrev til personen som er innehaver av enkeltpersonforetaket etter at en kredittsjekk er gjennomført.

Kredittvurdering av personer

Kredittvurdering av personer involverer en detaljert analyse av en persons økonomiske situasjon og evne til å håndtere gjeld. Når en kredittopplysningsvirksomhet utfører en slik vurdering, tar det i betraktning flere faktorer, inkludert om personen har betalingsanmerkninger, gjeldsnivå, eierskap i eiendom og kjøretøy, frivillig og tvungen pant, inntekt og formue, og om personen er under ulike former for tvangsordninger. 

Resultatet av denne evalueringen er presentert som en kredittscore, som er et tall mellom 0-100. En høy score indikerer en lav risiko for mislighold, mens en lav score uttrykker en høy sannsynlighet for mislighold. Denne scoren er avgjørende for personer som søker lån, kredittkort, eller kjøp på kreditt, da den gir långivere og kredittgiver en rask og objektiv vurdering av kredittrisiko. 

Ønsker du å lære mer om din kredittscore som privatperson? Se vår enkle guide her. 

‍Lurer du på hvordan din virksomhet kan ta i bruk kredittscore i dag? Ta kontakt med oss på hei@bislab.no for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.