Intelligent prospektering; hvordan innføre datadrevet salg?

Salg er et tidkrevende fagfelt, hvor mye av tiden til selgere går med på å identifisere nye kvalifiserte leads. I denne artikkelen forklarer vi hvordan Bislab ved hjelp av en skreddersydd prioritert liste over prospekter kan hjelpe din salgsorganisasjon med å jobbe mer datadrevet.

Tradisjonelt salg er ineffektivt

Tradisjonelt salg er dyrt, tidkrevende og lite effektivt. Det er en kjent problemstilling at selskaper med store salgsorganisasjoner bruker mye tid på å identifisere nye prospekter og leads av høy kvalitet. Dette krever mange ansatte som reduserer lønnsomheten. 

Videre er det vanskelig for selger å identifisere gode leads. Selgere gjør research på nett, og følger ofte magefølelsen på hvilken bransje eller selskap de skal fokusere på. Det er få verktøy i dag som på en effektiv måte kan fasilitere en datadrevet salgsprosess i organisasjonen. Dette har vi i Bislab laget en løsning for.

En skreddersydd prioritert liste over prospekter 

Bislab utvikler datatjenester innen kredittvurdering og intelligente algoritmer. Vi er API-first, og et av produktene vi har utviklet er intelligent prospektering, hvor vi leverer en skreddersydd prioritert liste over foretaksprospekter generert ved hjelp av en modell utviklet spesifikt per kunde. 

Modellen kombinerer åpne og lukkede data slik som finansielle tall, ansatte, vekst, nyheter, nettverk, kunngjøringer osv. Den skreddersydde listen kan leveres via API eller ved filoverføring, og passer best for foretak med en betydelig salgsorganisasjon som ønsker å redusere tid og ressursbruk på prospektering og datainnhenting, og jobbe mer datadrevet

Systemet lærer og blir bedre over tid

Vi anbefaler å starte med et forprosjekt, hvor vi sammen blir enige om hva dere vanligvis ser etter ved identifisering av nye leads og prospekter. I forprosjektet lager vi en første versjon av den skreddersydd prioriterte listen som tar utgangspunkt i alle norske selskaper, hvor hvert selskap får en relevansescore. For optimering av modellen og vask av listen gir vi modellen informasjon om eksisterende prospekter og kunder.

Listen over prospekter kobler vi direkte inn i deres CRM-system, hvor nye ferske prospekter og nyheter kommer på daglig basis. Systemet fanger opp signaler som konverteringsrate per kategori av prospekter. Resultatet blir en skreddersydd liste over prospekter, som kontinuerlig forbedres.

Videre blir selgerne varslet når nye relevante hendelser forekommer per prospekt, slik at de raskt kan ta kontakt. Kombinert fører dette til en datadreven tilnærming til prospektering, hvor selgerne bruker mindre tid på å identifisere gode prospekter og mer tid på å prate med potensielle og eksisterende kunder.

Ønsker du mer informasjon om hvordan din virksomhet kan ta i bruk intelligent prospektering fra Bislab? Ta kontakt med oss på hei@bislab.no, så setter vi sammen opp et forslag til forprosjekt.